Az Eladó eladja, a Vevő pedig megveszi a jelen szerződés I sz. mellékletben meghatározott szerzői joggal védett ipari formaterv felhasználói jogát, a hozzá tartozó “stl” fájlt, és homokforma kialakításához szükséges szerszámot (együttesen “Szerszámot”)

Adásvételi szerződés minta

amely létrejött egyrészről Proto Cast Kft. (7838 Vajszló, Petőfi u. 72/2) mint eladó (továbbiakban: Eladó) másrészről

Név:

Cím:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

mint vevő (továbbiakban: Vevő)

(Eladó és Vevő együttesen: Felek, továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Szerződés tárgya:

1. Az Eladó eladja, a Vevő pedig megveszi a jelen szerződés I sz. mellékletben meghatározott szerzői joggal védett ipari formaterv felhasználói jogát, a hozzá tartozó “stl” fájlt, és homokforma kialakításához szükséges szerszámot (együttesen “Szerszámot”)

II. Szerződés vételára:

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott Szerszámnak a vételárát a jelen szerződés I. sz. melléklete tartalmazza.

Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a vételárat egy összegben számla ellenében banki átutalással fizeti meg Eladó számláján megjelölt bankszámlaszámra.

III. Egyéb rendelkezések:

1. Az Eladó a Szerszám  per-, igény- és tehermentességéért szavatosságot vállal.

2. A Vevő a megvásárolt szerszámot a teljes vételár kifizetését követő 2-5 héten belül veheti birtokába. Ettől az időponttól kezdődően viseli annak terheit, szedi hasznait és ebben az időpontban száll át a kárveszélyviselése is.

3. Az Eladó a Szerszám vonatkozásában 10  év teljes körű garanciát vállal.

4. Az Eladó a Szerszámra az I. sz. mellékletben részletezett visszavásárlási vagy továbbértékesítési garanciát vállal.

5. A Vevő saját tulajdonú Szerszámait bármikor értékesítheti harmadik személy számára. A Vevő a visszavásárlási vagy továbbértékesítési garancia feltételei szerint kérheti a Szerszám visszavásárlását vagy továbbértékesítését az Eladótól, ebben az esetben a visszavásárlás vagy továbbértékesítés költségei a Vevőt terhelik. A visszavásárlás vagy továbbértékesítés költségének részletezése az ÁSZF Vegyes rendelkezések 7. pontjában található.

6. Az I. sz. melléklet jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

7. Jelen szerződés utóbb hozzáférhető és nyomtatható.

8. Jelen szerződés annak elektronikus elfogadása napján lép hatályba.

9. Vevő kijelenti, hogy elolvasta és teljes mértékben megértette a jelen szerződést, amelyet jóhiszeműleg, szabad akaratából, elektronikusan elfogadott.

I. sz. melléklet

Adásvétel tárgyát képező Szerszám megnevezése: szék támla szerszám, mely egységára: 10.000 Eur 

II. sz. melléklet:

Adásvétel tárgyát képező Szerszám és a hozzá kapcsolódó visszavásárlási vagy továbbértékesítési garancia: 24 hónap után, 100 %-nak a kezelési költséggel csökkentett összegével (opció)